Soruşturma Yazı Örnekleri

17.04.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7243 Sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 sayılı Kanunda bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikle yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, memur ve diğer personelin disiplin işleriyle ilgili olarak 53. Maddesinde esas ve usul yönünden yeniden düzenlenmiştir. Buna göre;

1. Akademik personel hakkında yürütülecek disiplin soruşturmalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 53. Maddesinde suçlar ve cezalar tek tek sayılmış olup, soruşturmaların bu madde hükümleri,

2. İdari personel hakkında yürütülecek disiplin soruşturmalarında, 657 sayılı Devlet Memuru Kanunun 125. Maddesinde suçlar ve cezalar tek tek sayılmış olup, soruşturmaların bu madde hükümleri,

3. Yukarıda sayılanların dışında kalan ve iş sözleşmesiyle çalışan personelin disiplin soruşturmalarının, 22.5.2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu ve iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükümleri esas alınarak tamamlanması gerekmektedir.

Son Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2021, Çarşamba